A „tréningek svájci bicskája”

A legtöbb ember meglévő cégekben, meglévő rendszereket, folyamatokat működtet, de még sohasem vett részt abban az alkotó folyamatban, amikor egy új céget kell felépíteni a semmiből. Ez természetesen más készségeket, vagy a meglévő készségek másféle alkalmazását igényli.

Az üzleti szimulációs csapatépítés (Cégszimuláció) ebben, és még sok más dologban segíti a résztvevőket.

Ki kell lépni a megszokott keretekből, paradigmát kell váltani, és valódi csapatként kell dolgozniuk. Az egyre nehezedő „piaci feltételek” hatására a résztvevők készségei fejlődnek a kommunikáció, a csapatmunka, a probléma-beazonosítás és probléma-megoldási módszerek, a feladat-fókuszáltság, a vezetői kompetenciák, a konfliktuskezelés és a delegálás területén. A tréning folyamán több „üzleti évet” szimulálunk, amelynek során folyamatosan és objektíven mérjük a teljesítményt.

A teljesítmény mérése alapul szolgál a problémás területek beazonosításához és a sebészi pontosságú korrekció végrehajtásához. A résztvevők olyan teljesítményt érnek el a tréning végére, amiről az első nap közepén azt mondanák, hogy „LEHETETLEN!”. A tréning végére a csapat eljut oda, hogy magabiztosan tudja kezelni a jelentősen megnehezített ügyfél-követelményeket, és többé már fel sem merül, hogy lehetetlen lenne bármilyen követelménynek megfelelni.

A résztvevők CSOPORT-ja valódi CSAPAT-tá formálódik, és ez a közös élmény a hétköznapokban is viszonyítási alapot jelent a számukra. A tréning sikere és élménye nem korlátozódik a tréning időtartamára. Ez NEM egy ÁTLAGOS CSAPATÉPÍTÉS!

Kérje a bővebb leírást!

Üzleti szimulációs csapatépítés

További információ

Akár tudatos lépésként, akár kényszerhelyzetből adódóan jut el egy cég felelős vezetője, hogy valamit változtasson a cége működésén, mindenképpen fontos, hogy ezt egy összehangolt és rendszerezett módon tegye meg. A szervezetfejlesztés folyamán választ kell kapni többek között ezekre a kérdésekre:

  • Melyek a működéshez ténylegesen szükséges fő funkciók és tevékenységek?
  • Megvannak-e és működtetjük-e ezeket a funkciókat?
  • Mely tevékenységek segítik és melyek gátolják a cég működését?
  • Minden munkatárs abban a pozícióban van, ahol lennie kellene?
  • Vannak-e belső, fizetett ellenségek?

A fejlesztési folyamatnak el kell érnie egy ideális működési állapotot, ami már fenntartható és önmagától fejleszti magát.

Hogyan lehetséges ez?

Szervezetfejlesztés

További információ

A vezetők jelentős része úgy került vezetői pozícióba, hogy ezt nem előzte meg egy tudatos felkészülés és tanulás. Többnyire az élet iskolája képezte őket, ahol egyrészt nincs szünidő, másrészt minden nap vizsgát kell tenni.

A vezető sokszor magányos, mert őhozzá sokszor fordulnak problémákkal, de ő kihez forduljon segítségért?

A segítség létezik, és a tudatos vezetés módszertani ismeretei szerencsére megismerhetőek, és még azoknak is nyújthat felismeréseket, akik évek óta ilyen pozícióban vannak. Azok számára viszont, akik viszonylag újonnan kerültek bele a vezetői életbe, vagy csak most állnak ez előtt a karrierlépés előtt, létfontosságú.

Ezeket az ismereteket 5 módszertani modulban lehet összefoglalni, amelyek tetszőlegesen alakíthatóak a képzésben résztvevők helyzetére és előképzettségének megfelelően.

Vezetőképzés

További információ

A tapasztalatok szerint az emberek gyűlölik, ha el akarnak adni nekik valamit, viszont VÁSÁROLNI nagyon is szeretnek.

Egy jó ÉRTÉKESÍTŐ nem ELAD, hanem olyan módon beszélget az ügyféllel, hogy ő maga akarjon vásárolni, mert pontosan látja a termék/szolgáltatás előnyeit a saját maga szempontjából.

Az “értékesítő” magyarra fordítva: az a személy, aki olyan mértékben értékessé tesz valamit egy másik személy számára, hogy az hajlandó lesz megfizetni az árát.

Melyek az ehhez vezető lépések és módszerek?

Kérje a bővebb leírást!

Értékesítők fejlesztése

További információ

A résztvevők mondták

Az intenzív, játékos cégszimulációs program olyan jól sikerült, hogy azóta már hagyománnyá vált, hogy a juniorok képzési hetét mindig ezzel a tréninggel zárjuk.

A tréning során nem csak a csapatépítés lehetőségét sikerült kihasználni, hanem fontos szakmai ismereteket kaptak a munkatársak a folyamatmenedzsment alapjaiból. Emellett bevezették őket a kommunikációs és prezentációs technikákba is.

A tréning sikerén felbuzdulva, megtartottuk a tréninget a vezetői kör számára is, ami hasonló sikerrel zárult. Különösen fontos volt ez számomra, mert itt a vezetői kompetenciákat is meg tudtam figyelni. Ezzel világossá vált a számomra, hogy a tréning mindig az adott résztvevői kör igényeire szabható.

Bátran merem ajánlani a programot nagyvállalatok vezetőinek, munkatársainak, folyamatgazdáinak, HR-eseinek, akik a csoportdinamikát szeretnék erősíteni egy élvezetes, élményt nyújtó program keretében, miközben fontos ismeretek elsajátítására is lehetőség nyílik.

Homola Szabolcs - elnök / president, Ness Hungary

[…] Különösen élveztem a cégszimulációs tréninget, amely számomra az eddigi tapasztalatom alapján a leghasznosabb és egyben legélvezetesebb is volt. Mindenkinek nyugodt szívvel, bátran tudom ajánlani ezeket a tréningeket, mert tudom hogy az ott kapott tudás hasznos és valóban használható, mindez egy pörgős könnyed és nagyon jól érthető előadásban csomagolva.

Fekete Péter - Production Manager Antolin Hungary Kft.

A tréning során kiderült, hogy egy szabályokkal és törvényekkel körbebástyázott működésű szervezet, mint az NKEK esetében is rengeteg olyan javítási lehetőség és mozgástér van, amire ha rátalálunk, jelentő mértékben tudjuk növelni a hatékonyságunkat.

Egy-egy jó ötlet a tréning folyamán 4-500%-os hatékonyság növekedést okozott. Ráadásul ezek látszólag kis jelentőségű változtatások voltak, amelyeket gyorsan és „olcsón” lehetett bevezetni.

NKEK - kabinetvezető / chief off staff

Még több vélemény...

[…] az értékteremtő folyamatokkal kapcsolatban olyan elégedettek voltunk az elvégzett munkával, hogy 2012-ben az összes támogató és irányító folyamatunkat is bevontuk a fejlesztendő folyamatok közé […]

Az elvégzett munka összességében hozzájárult ahhoz, hogy kialakuljon a belső kultúra és módszertan amelynek segítségével a fejlesztési folyamatainkat professzionális sztenderdeknek megfelelően tudjuk akár önállóan is elvégezni, hiszen a multiplikátorok a saját munkatársaink közül kerültek ki.

Ajánlom ezt a fejlesztői csapatot olyan cégvezetők figyelmébe, akik kényszerből vagy elkötelezettségből már sokszor belekezdtek cégük fejlesztésébe, javításába, de nem tudták végigvinni az elhatározást, mert nem volt megfelelő, szakmailag és emberileg is elkötelezett segítségük ebben.

Manasses Mihály - ügyvezető / CEO, RUUKKI Tisza Zrt.

Tulajdonosként és ügyvezetőként is az volt a célom, hogy […] a céget sokkal önjáróbbá tegyem. A konzultáció során megismert és bevezetett rendszer ezt nagy mértékben támogatta.

A konzultáns […] ténylegesen és mélységében megtanulta az általunk használt technológiát, és ennek alapján tette meg a javaslatait. A fejlesztési folyamatba igyekezett bevonni a dolgozók lehető legszélesebb körét, és folyamatosan kézben tartotta a végrehajtás ellenőrzését.

A cég helyzete stabilizálódott, és a fejlesztés során elkészült szervezeti felépítésnek köszönhetően lehetőségünk van további fejlesztésekre is.

Olyan cégeknek javaslom Gergelyfy Gáborral az együttműködést, akik omolyan gondolják, hogy fejlődni akarnak, és ebben egy olyan partnerre számítanak, aki szintén komolyan veszi a megbízást.

Potháczky Lajos - tulajdonos, ügyvezető / owner, CEO WANGER Kft.

[…] A projekt [célja] folyamatoptimalizálás és egy fajta változás menedzsment volt. […]

Ami eleinte átláthatatlan feladatnak tűnt, az a menet közben megismert munkamódszerek és elvek által egyre inkább egy izgalmas kihívássá alakult. […]

Izgalmas és időnként élvezetes is volt teljesen más szemszögből ránézni a szervezeti működésre, kilépve a hétköznapi rutinból. Eltökélt szándékunk, hogy az eltervezett fejlesztéseket meg is fogjuk valósítani, és lesz még alkalmunk együtt dolgozni a megismert szakértőkkel.

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit - elnök / president Veszprémi Törvényszék (Court of Veszprém Town)

Még több vélemény...

A Gábor által tartott tréningek alapvető jellemzője a gyakorlatból merített értékesítési és emberismereti tudás. Képes megmutatni, hogy miként építsük föl a hosszú távon is működőképes csapatszellemet és az eredményességet, és mindezt humorral is párosítja. A Gábor által használt eszközök és üzleti példák, amelyek majdnem 20 éves tapasztalatra épülnek, már bizonyítottak. Nagyon kedves és egyenes személyiség, akinél a mások tisztelete áll a középpontban.

Amellett, hogy tréner és/vagy konzultáns, az a mentor is megtalálható benne, akit már régóta kerestél.

Peter JW Kramer - Logistics manager, MAGNA Car Top Systems

A tréningeken nem a sok helyen tapasztalt előadás sorozatot tapasztalhatjuk, hanem interaktív közös munkát, amely során a leghatékonyabban tudjuk elsajátítani a a számunkra szükséges kompetenciát. Külön köszönet azért a széleskörű látásmódért, amivel mindenki számára a saját igényeinek megfelelően tudjátok a tréninget átadni. Életszagúan és specializáltan folynak a tréningek, ugyanakkor a szakmaiság, kiemelkedően megjelenik. Örülök, hogy együtt dolgozhattunk és várom a következő alkalmat!

Járomi Krisztián - Continuous Improvement Coordinator, Antolin Hungary

A Gábor által tartott tréningek nagymértékben támogatták a vezetői munkámat, különösen három fő területen: problémamegoldó készség fejlesztése, potenciális vezetők azonosítása és a motiváció erősítése. […] Szintén kiemelendő, hogy Gábor rendkívül precízen vezeti a tréningeket, mindig az elvárt eredményt szem előtt tartva, így az időgazdálkodás nagyon hatékony. Minden, a tréningeken részt vett kollégám nagyon pozitívan élte meg az ott töltött időt, és jónéhányukat hozzásegítette ahhoz, hogy az ott szerzett ismeretek birtokában, ma már nagyobb felelősséggel járó pozíciókat töltsenek be.

Fülöp Attila - Plant manager / automotive

Még több vélemény...

Annak ellenére, hogy kontinenseken keresztül utaztál a [KIA] Közép-Kelet-Ázsia régió tréningjét megtartani, emlékezetes volt látni, hogy milyen jól tudtál kapcsolódni a csapathoz, akik különféle régiókból érkeztek, és akik olyan nyelvezettel beszéltek, amit sok esetben valószínűleg először hallottál! Olyan embernek ismertelek meg, aki rugalmas és lelkes, valamint képes arra, hogy a különféle nézőpontokat használható egységbe rendezze. Nagyszerű munkát végeztél, Gábor! Örömet és boldogságot kívánok neked mindenben, amit csak csinálsz!

Aditya Bhatnagar - Operations Manager, Kia MEA Region

Az eddigi tréningek mindkettőnk számára nagyon hasznosak voltak. Azon kapjuk magunkat, hogy már használjuk is a tanult technikákat és ötleteket valós helyzetekben is. Nagyra értékeljük azt a sokféle témát és technikát, amiket a tréning során adtál át nekünk.

Már várjuk a következő alkalmakat!

Milos Stefanovic - Premium Brand Manager, INFINITI & VOLVO

Szeretném megköszönni neked az értékesítési tréninget.

Különösen nagyra értékelem az általad adott információkat és értékesítési tanácsokat, amelyeket megosztottál velem. A tapasztalatod, a tudásod, az odafigyelésed és a nyitott gondolkodásod mind nagyon értékes volt a számomra.

Hristo Lazarov - Remarketing manager, INFINITI Bulgaria

Még több vélemény...

És most hogyan tovább?

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás